Heartbeat weekend 26 t/m 28 oktober

Algemene info

Van 26 t/m 28 oktober 2012 wordt weer het Heartbeat Weekend georganiseerd. Het Heartbeat Weekend is voor jongeren van 16 t/m 28 jaar. Een lang weekend met ingrediënten als: praise & worship, krachtig bijbels onderwijs, fun & friendship, lekker eten, smallgroups, diverse workshops, getuigenissen, met als doel geloofsverdieping en nieuwe vrienden maken. Dit professioneel opgezette weekend wordt gehouden op conferentieoord ‘de Kroeze Danne’ in Ambt Delden en kost slechts € 77,50 (all inclusive). We proberen de prijs bewust zo laag mogelijk te houden, om iedereen die wil de gelegenheid te geven dit feest mee te maken. Kom met nog een paar honderd andere christenjongeren naar dit weekend.

Unlimited – Gods grootheid in jou!

Het thema van dit jaar is Unlimited – Gods grootheid in jou! God de schepper van hemel en aarde (dus ook van jou!) is oneindig groot! Hij is eeuwig, ondoorgrondelijk en almachtig. Maar tijdens het Heartbeat Weekend willen we ook leren en ervaren dat deze machtige God door Jezus Christus een Vader van dichtbij wil zijn en in jou wil leven door Zijn Heilige Geest met zijn heerlijkheid: Kolosenzen 1: 27b Christus woont in jou; Hij is jouw hoop op de eeuwige heerlijkheid. Met aansprekende sprekers en diverse seminars en workshops en natuurlijk de smallgroups zullen we stil staan bij dit thema. Een gaaf thema… zonder grenzen… Want Hij is: Unlimited!

Wil je je nog opgeven, of meer informatie? Klik hier

Themazondag “Christen zijn op je werk”

Zondag 11 november 2012 (11-11-’12) staat helemaal in het teken van ‘Christen-zijn op je werk’: in veel kerken en gemeenten wordt dan (opnieuw of voor de allereerste keer) gepreekt over ‘Christen-zijn op je werk’, soms in aansluiting op de ‘Dankdag voor gewas en arbeid’.
Op die zondag (of een andere als dat beter schikt) vragen we speciale aandacht voor de relatie tussen geloof en werk: naar schatting 60 tot 80% van alle volwassen christenen heeft daar mee te maken!

Alle kerken en gemeenten zijn uitgenodigd om hieraan mee te doen en te preken over ‘Christen-zijn op je werk’. Deze themazondag kan elke kerk op zijn eigen wijze invullen. Op de site reiken we hulpmiddelen aan om de voorbereiding en invulling te vergemakkelijken.
Heeft u tips en/of ideeën, dan kunt u mailen naar info@christenzijnopjewerk.nl.

PKN stimuleert nieuwe vormen van kerk-zijn

De Dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk zal zich in de periode 2013 – 2016 op drie beleidsthema’s concentreren: Stimuleren van nieuwe vormen van kerk-zijn, ontzorgen van gemeenten en Kerk in Actie als bondgenoot. Dat is te lezen in het beleidsplan dat in de vergadering van de generale synode van 8 november behandeld zal worden. De Dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk heeft als missie het ondersteunen van de kerk en haar gemeenten bij het uitvoeren van hun taken en activiteiten. In een tijd waarin geloven en kerk-zijn in Nederland niet meer vanzelfsprekend zijn, is dat een uitdagende opdracht.

Met minder middelen en menskracht zal die ondersteuning gegeven moeten worden die voor kerk en gemeenten de meeste meerwaarde heeft. De in het beleidsplan voorgelegde accenten zijn in lijn met de in 2011 vastgestelde visienota ‘De hartslag van het Leven’. Dit visiedocument is koersbepalend voor het leven en werken van de Protestantse Kerk in Nederland en is daarmee ook voor de Dienstenorganisatie een belangrijke leidraad. Veel gemeenten zijn op zoek naar nieuwe vormen van kerk- en gemeente-zijn. De achtergronden daarvoor zijn verschillend: door afname van middelen en mensen lukt het soms niet meer om de gemeente te laten functioneren zoals men dat van oudsher gewend is.

Andere gemeenten zoeken nieuwe vormen waarbij hun leden zich zelf beter thuis voelen of waarmee ze ook makkelijk ‘nieuwkomers’ of leden van andere kerken kunnen betrekken. Voor deze en andere situaties wil de Dienstenorganisatie in de beleidsperiode een stimulans bieden. Speerpunt daarbij is de vorming van 100 pioniersplekken: kleine of grote initiatieven voor nieuwe vormen van christelijke gemeenschap. Doel is dat dit ‘pionieren’ een uitstraling krijgt naar alle gemeenten van de kerk. Door een teruggang van middelen en participatie gaat in de gemeenten van de kerk veel energie zitten in overleven: hoe houden we ons kerkgebouw in stand, de kerkenraad en de inkomsten op peil, hoe behouden we onze predikantsplaats? Die vragen zijn relevant, maar nemen makkelijk het zicht weg op de kern en inhoud van het gemeente-zijn.

Om gemeenten te helpen zich te concentreren op de inhoud, wil de dienstenorganisatie hen op een aantal terreinen ontlasten: · Initiatieven die gemeenten de zorg voor hun kerkgebouw uit handen nemen zullen ondersteund worden. · Er zal een ‘pool’ van predikanten gevormd worden, die vanuit landelijke dienst inzetbaar zijn in gemeenten die bijvoorbeeld geen eigen predikant meer kunnen beroepen of tijdelijk een (extra) beroepskracht willen inzetten. Tegelijk wordt hiermee beginnende predikanten die dat wensen fulltime werkgelegenheid gegarandeerd. · Gemeenten worden geholpen ondersteunende processen uit te besteden. Bijvoorbeeld rond fondsenwerving (inclusief Kerkbalans) en predikantstraktementen.

Kerk in Actie is het werk voor zending en (wereld)diaconaat van en namens de gemeenten van de Protestantse Kerk. Dit eigenaarschap van de gemeenten zal in de beleidsperiode verder versterkt worden. In de uitvoering van het werk staat het vormen van bondgenootschappen centraal. In het buitenlandwerk door meer nadruk te leggen op partnerschap en internationale solidariteit. In Nederland door Kerk in Actie meer te profileren als bondgenoot van de plaatselijke gemeente en ook door de samenwerking te intensiveren met organisaties die een bijdrage kunnen leveren aan een duurzame en rechtvaardige samenleving.

De activiteiten van de Dienstenorganisatie zullen worden uitgevoerd op basis van een sluitende begroting. Opgebouwde financiële reserves zullen verantwoord ingezet worden om de uitvoering van het geformuleerde beleid mogelijk te maken. De basisformatie van de Dienstenorganisatie zal in 2016 zijn verminderd met 50 fte. Deze vermindering zal zoveel als mogelijk plaatsvinden door natuurlijk verloop. De organisatie-structuur blijft in de beleidsperiode ongewijzigd.

bron: www.gospeltime.nl

Martin Brand spreekt over het imagoprobleem bij christenen.

Via twitter liet Martin Brand weten dat er een filmpje is van de dienst van afgelopen zondag waarin hij sprak over het imagoprobleem van christenen.
“Afgelopen zondag sprak (en zong) ik over het terechte imagoprobleem van christenen… Deed ook een boekje open over mijn eigen fouten als enthousiaste beginneling. Ik kwam op het idee door Jules de Corte en Henk Binnendijk.”

Wil je het filmpje zien van de kerkdienst in de Basis in Apeldoorn klik hier

Martin Smit brengt nieuwe solo – EP uit.

Martin Smith, de voormalig zanger van de Britse band Delirious?, heeft op 1 oktober
2012 zijn solo-EP ‘God’s great dancefloor – Movement three’ uitgebracht. Op de nieuwe EP staan in totaal vier songs. In een interview vertelt Martin Smith: “Deze EP’s zijn bijna een soort van dagboek. Ik wil vastleggen wat er gebeurt in mijn leven in deze overgangsperiode. Ik wil dat mensen weten hoe het voelt, wat is er aan de hand is. Ik wil niet dat ze twee jaar moeten wachten totdat er een glossy album van mij uitkomt. Ik wil dat het voor iedereen ook een reis is. Om je op vier songs te richten is vanuit een muzikaal oogpunt briljant. Je kunt je echt concentreren en focussen. Het is geweldig om behapbare brokken te hebben.” De derde EP bevat het nummer ‘God is coming’, dat Martin Smith samen schreef met Tim Hughes. Deze song staat ook op het laatste album ‘Love shine through’ van Tim Hughes en het live-album ‘We are the free’ van Soul survivor uit 2011. Het nummer ‘Song of Solomon’ omschrijft Martin Smith als één van de meest intieme nummers die hij ooit heeft geschreven.

Bron: gospeltime.nl

verkiezing van de mooiste kerktoren van Nederland

Het RKK-radioprogramma ‘De zondag van Van Willigenburg’ organiseert een verkiezing van de mooiste kerktoren van Nederland. In de afgelopen weken is ongeveer vijfduizend keer gestemd op 156 kerktorens. Mensen konden hun voorkeur doorgeven via internet, telefonisch of een briefkaart. Ook was het mogelijk om kerktorens te ‘liken’ via de website van RKK. Inmiddels is een shortlist samengesteld van drie kerktorens waar tot 11 oktober 2012 op kan worden gestemd. Het gaat om de Grote of Onze-Lieve-Vrouwtoren uit Breda, de grote kerk in Nijkerk en de Sint Stevenstoren uit Nijmegen. De uitslag volgt in een live radio-uitzending van ‘De Zondag van Van Willigenburg’ op zondag 14 oktober 2012 om 11.00 uur op Radio 5. Hans van Willigenburg presenteert dan vanaf de winnende toren.

bron: gospeltime.nl

Remco Hakkert eerste boek verschijnt binnenkort!

Het nieuwe en allereerste boek van Remco, worden de kleine, grote verhalen beschreven die Remco heeft verteld tijdens zijn concerten, maar ook wat hij in het leven van alledag meemaakt. Daaromheen staan bijbelteksten en liedteksten, pagina voor pagina prachtig bewerkt door Remco’s zoon, David.

Het boek “verhalen over Gods aanwezigheid” heeft een Max Lucado achtige uitstraling, mooi en luxe uitgevoerd met een harde kaft. Een schitterend cadeau voor de feestdagen, maar ook prachtig om geopend neer te leggen bij een tekst die aanspreekt. Daarnaast is het een prachtig boekje om te gebruiken bij de weekopening, stille tijd, of om gewoon heerlijk doorheen te bladeren en te lezen.

Het zijn merendeels verhalen die uit de werkelijkheid komen en elke keer iets laten zien van Gods GROOTHEID en ZIJN AANWEZIGHEID!!!

Het boek is zeer aanstaande. We hopen en verwachten dat we ergens volgende week de boeken binnen krijgen en kunnen gaan versturen.

Tot die tijd kun je intekenen: klik hier 
op een gesigneerd exemplaar voor €11,- i.p.v. €12,95.
 

Matt Redman brengt nieuw verzamelalbum uit.

Binnenkort brengt het label Kingsway het verzamelalbum ‘Sing like never before: The essential collection’ van de Engelse aanbiddingsleider Matt Redman op de markt. Op het album staat zijn nieuwste nr. 1 hit ‘10,000 Reasons (Bless the Lord)’, maar ook klassiekers als ‘You never let go’, ‘The heart of worship’ en ‘You alone can rescue’. Voor het verzamelalbum heeft Matt Redman nieuwe bewerkingen opgenomen van de songs ‘Our God’ en ‘Better is one day’. Tevens is de gloednieuwe song ‘Love so high’ aan het verzamelalbum toegevoegd. De songs van Matt Redman worden wereldwijd door miljoenen mensen in kerken gezongen. Vijf songs van Matt Redman staan in de internationale Top-50 van meest gezongen kerkliederen.

bron: www.gospeltime.nl

Elijah’s Gospel Workshop

Zaterdag 3 november 2012 organiseert Elijah een Gospel Workshop in de Maranathakerk te Alphen aan den Rijn.

De gospel workshop staat in het teken van het leren beleven van gospel en soul muziek. Om mee te doen met de workshop is geen ervaring nodig. Je hoeft geen perfecte stem te hebben of noten te kunnen lezen. Je enthousiasme en vrolijke energie geven is genoeg. We starten met een opwarming waarin we vooral ingaan op het ritme van de gospel en soul. We leren met elkaar de “groove” van deze muziek te ervaren. Daarna behandelen we de specifieke stemtechnieken die je gebruikt bij het zingen binnen deze stijl. Je leert hoe je je stem optimaal kunt gebruiken.
Na deze uitgebreide opwarming studeren we een aantal gospel en soul nummers samen met Gospel & Soul Choir Elijah. Deze nummers zullen ‘s middags aan het begin van het concert, samen met Elijah en de pianist, uitgevoerd worden. Na het gezamenlijke gedeelte kun je het vervolg van het concert, vanuit de zaal, meemaken. Vrienden, kennissen en familie zijn natuurlijk van harte welkom om het gehele concert te komen beleven!

Nog even de details op een rij:

  • Wanneer: zaterdag 3 november 2012,
  • Waar: Maranathakerk, Raadhuisstraat 82 – 84 te Alphen aan den Rijn
  • Tijden: 10:00 – 15:00 uur Workshop (inclusief lunch) 16:00 – 17:00 uur Gezamenlijk concert met Gospel & Soul Choir Elijah!
  • Voor wie: voor iedereen die lekker wil zingen (vanaf 14 jaar).
  • Wat krijg je: workshop, tekstboekje, voorbereidingsopname, consumpties, lunch en optreden met Elijah!
  • Wat kost het: € 47,50 pp (€ 25,- voor 14 t/m 18-jarigen). Groepen groter dan 10 personen krijgen € 2,50 pp korting.

Inschrijven voor de workshop graag vóór 15 oktober 2012.

Kaarten à € 5,- (kinderen t/m 12 jaar € 3,-) voor het concert zijn apart te bestellen.

Kijk op de site voor meer informatie:

Muziek waar je in blijft geloven