Christelijke Gereformeerde Bethelkerk Leeuwarden

Locatie:Huizumerlaan 102, 8934 BK, Leeuwarden