GlobalRize bereikt via online beweging She Rises miljoenen vrouwen

Per dag worden meer dan een miljoen vrouwen bemoedigd door de berichten van She Rises, een onderdeel van internetzendingsorganisatie GlobalRize. Veel vrouwen leven met teleurstelling, omdat ze niet kunnen voldoen aan de hoge eisen die de samenleving aan hen stelt. De teksten en afbeeldingen van She Rises bemoedigen en helpen hen om zich bewust te worden van wie ze mogen zijn.

De cijfers spreken voor zich

Alleen al de afgelopen week bereikten de afbeeldingen en teksten via Facebook 6,5 miljoen vrouwen. Daarvan gaf bijna een miljoen een teken van betrokkenheid door te reageren op de afbeelding of deze te liken. Dat resulteerde in 13.000 nieuwe volgers in één week. Grote getallen die aangeven dat de boodschappen een groot publiek aanspreken. De meeste volgers van de Engelstalige berichten komen uit de VS. Vanuit Zuid-Afrika is een sterke groei zichtbaar.

“Uit de reacties die vrouwen geven, blijkt dat velen in grote nood zijn. Men kan niet voldoen aan de maatstaven die de samenleving oplegt via sociale media, reclame en zelfs via de kerk. Veel vrouwen leven met het idee dat geloof verbonden is met geluk en welvaart. Dat is in de praktijk niet zo en dat levert een innerlijk conflict op. We bemoedigen de vrouwen door hen te wijzen op hun identiteit die vastligt in God. Sta op, weet wie je bent in Christus en dien van daaruit ook de ander.”

Gerdina Korf, teamleider van She Rises

De berichten zijn een startpunt. Het doel is dat de vrouwen verder groeien in geloof door het volgen van de online bijbelcursus die GlobalRize ontwikkeld heeft. Daarnaast bouwt She Rises aan een online community waarin vrouwen elkaar kunnen inspireren. Onlangs werd ook een Nederlandstalige versie van She Rises gelanceerd.

Meer hierover vind je GlobalRize

bron: globalrize.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *