Disclaimer

Op deze pagina vindt u de disclaimer van www.gloryofgospel.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door Stichting Glory of Gospel.
In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Stichting Glory of Gospel is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Stichting Glory of Gospel. Het kan zijn dat materiaal is gebruikt met toestemming van derden.

Stichting Glory of Gospel streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.
Wij streven ernaar onze bronnen (tekst / beeldmateriaal) zo zorgvuldig mogelijk te kiezen en te gebruiken, waar mogelijk met bronvermelding. Mocht dit toch niet juist zijn of niet wenselijk, wilt u ons dit dan laten weten via info [@] gloryofgospel.nl, dan zullen wij aanpassingen z.s.m. verwerken.

De informatie  op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande medeling. Stichting Glory of Gospel aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Voor vragen, suggesties of andere zaken zijn wij per mail te bereiken.
info [@] gloryofgospel.nl

Muziek waar je in blijft geloven