Tagarchief: zo groen als gras

EO mediapartner voor duurzaamheidscollectief Groen Geloven

De EO sluit aan bij Groen Geloven, een samenwerking tussen GroenGelovig en GroeneKerkenactie. Het collectief gaat nauw samenwerken om een groene beweging onder christenen in Nederland verder op gang te brengen. Met het evenement Groen Geloven op 5 oktober willen de initiatiefnemers christenen en geloofsgemeenschappen laten ontdekken wat de volgende stap is naar een duurzame levensstijl. Hanna van der Horst, projectleider van Groen Geloven: ‘We willen samen christenen een nieuw perspectief bieden op Gods schepping.’

Lees verder EO mediapartner voor duurzaamheidscollectief Groen Geloven

CD van de maand juni – Rob Favier met Zo Groen als Gras

Zo groen als gras is een gloednieuw album dat staat voor bijna een uur luisterplezier.

Met deze productie onderstreept Rob weer eens dat hij een geheel eigen plaats inneemt binnen de christelijke muziek- en theaterwereld. Hij stelt allerlei zaken aan de orde, zoals het westerse graaien naar altijd meer, ons perfectionisme en de vraag wie in Gods ogen nu eigenlijk écht een held is. Maar altijd weer vanuit de wetenschap dat we de liefde bij Hem mogen halen. Natuurlijk ontbreekt ook de humor niet. Bijvoorbeeld het lied over de rel rond de inmiddels beroemde daktekst  ‘Jezus redt’ en het carnavaleske ‘De sjaal’ waarin Rob de oplossing gevonden meent te hebben tegen de ontkerkelijking.

Rob: “Dit album is de zoektocht van een kleine mens in het enorme weiland van de wereld. Telkens ontdek ik weer dat Gods liefde al mijn verwachtingen overtreft. Gelukkig voel ik me wat dat betreft nog steeds een beginneling, oftewel: Zo groen als gras.”

Alle liedjes zijn weer door Rob zelf geschreven en de muzikale leiding was in handen van Frans de Berg.

Rob Favier komt met nieuw album ‘Zo groen als gras’

Rob Favier over zijn nieuwe album

We hopen dat het album in februari 2013 zal verschijnen. De CD bevat 15 gloednieuwe songs. Twee ervan dragen de titel “Zo groen als gras”, namelijk het openingsnummer en het slotlied. Het slotlied pakt de draad van het eerste nummer weer op en trekt de conclusie waar de CD mee eindigt. Waarom deze titel? Behalve een beetje zelfspot wil ik er mee uitdrukken dat ik me nog steeds een groentje voel als het over de liefde van God gaat. Die is zo groot dat je er maar heel weinig van kunt begrijpen. Zijn liefde gaat altijd ver boven ons bevattingsvermogen.

Er staat weer een grote variatie aan stijlen op het album. Van pop tot cabaret tot ballad. Ook komt er een lied op over de sjaal waaraan mijn publiek tijdens de optredens breit. Deze is inmiddels al bijna tien meter lang. Het lied zou best wel eens de eerste protestantse carnavalshit kunnen worden..

Meer nieuws volgt!