Tagarchief: Pinksterconferentie

Thema Pinksterconferentie 2017 bekend: Gods Geest geeft LEV

Met Pinksteren vieren we de uitstorting van de Heilige Geest. Ruben Flach: ‘In het thema van dit jaar komt de Geest van God nadrukkelijk naar voren. We willen met elkaar nadenken over wat het betekent dat de Heilige Geest ons lev geeft. Dit Hebreeuwse woord betekent kracht, moed, durf en hart. Leven met lev betekent dat je moedig leeft, dat je authentiek bent, dat je het werk van Gods Geest in je hart weet om te zetten in de praktijk van je dagelijks leven.’‘Als wij als christenen meer en meer met lev gaan leven, zal dat in alle delen van onze samenleving zichtbaar worden. Als Opwekking verlangen wij naar een geestelijke vernieuwing in ons land. Want ons land wacht op christenen die authentiek zijn, laten zien wie Jezus is en die met hart en handen het evangelie uitdragen. We geloven dat dit thema dat als rode draad door het programma loopt, een krachtige bijdrage zal leveren aan het zichtbaar worden van deze geestelijke vernieuwing, binnen en buiten de kerk.’ Het thema wordt uitgewerkt door diverse sprekers. De sprekers worden begin 2017 bekendgemaakt.

De conferentie vindt plaats op het evenemententerrein van Walibi Holland in Biddinghuizen. De eerste samenkomst begint op vrijdagavond 2 juni en de conferentie wordt op maandagmiddag 5 juni afgesloten. Bezoekers die willen kamperen, dienen zich van tevoren daarvoor aan te melden; dat kan vanaf woensdag 1 februari 2017. Dagbezoekers zijn zonder registratie welkom op het conferentieterrein.

De Pinksterconferentie wordt georganiseerd door Stichting Opwekking. In haar 56-jarige bestaan heeft Opwekking zich ontwikkeld tot een interkerkelijke stichting die zich actief bezighoudt met het verkondigen van het evangelie en het toerusten van christenen uit alle denominaties en kerkelijke stromingen door middel van o.a. Opwekkingsliederen, Opwekking Magazine, diverse (leiderschaps)conferenties en het uitgeven van lectuur.

Jaarlijkse Pinksterconferentie in het teken van generaties

top-banner-pinksterconferentie-2015-aanmeldStichting Opwekking organiseert 45ste Pinksterconferentie

Putten, januari 2015 – Van 22 tot en met 25 mei 2015 organiseert Stichting Opwekking voor de 45ste keer de jaarlijkse Pinksterconferentie op het evenemententerrein van Walibi Holland in Biddinghuizen. Dit jaar is het thema ‘SAMEN – Gods Geest verbindt generaties.’ In de loop der tijd is deze gezinsconferentie uitgegroeid tot een ontmoetingsplaats waar duizenden christenen uit verschillende kerken en gemeenten met elkaar het pinksterfeest vieren. Tijdens het weekend komen duizenden mensen kamperen op het terrein en nog eens tienduizenden bezoeken de conferentie als daggast.

Dit jaar staat de conferentie in het teken van Gods Geest die de generaties verbindt. Ruben Flach, adjunct-directeur van Stichting Opwekking: ‘We hebben voor dit thema gekozen omdat we ervan doordrongen zijn dat Gods plan alle generaties omvat. Kerk zijn doe je met elkaar! In onze samenleving speelt generatiedenken een steeds minder grote rol, maar wij willen tijdens de conferentie bewust bouwen aan een sterke verbinding tussen de generaties. De Bijbel laat op talloze plaatsen zien hoe een bediening en de zegen van God worden overgedragen op de volgende generatie. Het zijn krachtige voorbeelden van hoe generaties van elkaar kunnen leren, elkaar versterken en tot zegen zijn.’ Het thema wordt door diverse sprekers uitgewerkt, en tijdens de sing-in wordt het op een bijzondere, visuele manier uitgebeeld.

Programma
Er zijn programma’s voor alle leeftijden: voor volwassenen, jongeren, tieners en kinderen. Voor mensen met een verstandelijke beperking is een speciaal programma samengesteld. Traditiegetrouw wordt op zondagmiddag een sing-in in de openlucht gehouden; een feest van ontmoeting en lofprijzing met zang en muziek voor het hele gezin. Uiteraard wordt er tijdens de conferentie ook aandacht besteed aan het zingen van de nieuwe Opwekkingsliederen die ieder jaar met Pinksteren uitkomen. De programma’s zijn gratis toegankelijk. Er wordt een collecte gehouden om de kosten te dekken.

Locatie en tijd
De conferentie vindt plaats op het evenemententerrein van Walibi Holland in Biddinghuizen. De eerste samenkomst begint op vrijdagavond 22 mei en de conferentie wordt op maandagmiddag afgesloten met een aanbiddingsconcert. Bezoekers die willen kamperen, dienen zich van tevoren daarvoor aan te melden; dat kan vanaf 2 februari 12.00 uur ‘s middags. Dagbezoekers zijn zonder registratie welkom op het conferentieterrein.

Meer informatie met betrekking tot de Pinksterconferentie is beschikbaar op www.opwekking.nl/2015. Promotiemateriaal in de vorm van een poster, een afbeelding voor op de beamer, een banner voor de website en tekst voor in het kerk- of gemeenteblad kan worden aangevraagd via info@opwekking.nl of (088) 352 67 01.